pijl

Lees Verder

Noord-Holland start gebiedsaanpak voor zonnepanelen op agrarische daken
 
 

Noord-Holland start gebiedsaanpak voor zonnepanelen op agrarische daken

                                                                                                                                                                                                                                                                                             5 november 2019

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon hebben een samenwerkingsverklaring ondertekend met LTO Noord voor een gebiedsaanpak voor zonnepanelen op agrarische daken.

Afgelopen maand werd al bekend dat Noord-Holland 4,5 miljoen euro investeert in provinciale zonne-energieprojecten. Het gaat in eerste instantie om meer zonnepanelen op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen.

Netbeheerder en bank
De provincie Noord-Holland ziet een belangrijke rol voor de agrarische sector in het versnellen van de energietransitie. Samen met de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon worden agrarisch ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren. Agrariërs met plannen voor zonnepanelen op hun vastgoed kunnen een energiescan voor hun bedrijf aanvragen. LTO Noord verzorgt deze energiescans.

De lokale netbeheerder Liander en de Rabobank zijn ook betrokken. Door de investeringsplannen in zonne-energie van agrariërs in de 3 gemeenten in beeld te brengen, weet netbeheerder Liander of de aansluitcapaciteit voldoende is en waar het elektriciteitsnet om aanpassing en uitbreiding vraagt.