pijl

Zonnepanelen voor Leden

In 2009 heeft De Eeendragt 189 zonnepanelen aangekocht. Deze panelen zijn in sets van drie (630 piekW) in bruikleen gegeven aan leden van De Eendragt.. Deze leden krijgen de volle opbrengst voor eigen gebruik en melden maandelijks de opbrengs aan de vereniging. Deze opbrengst wordt weergegeven bij "Onze duurzame energie".

Dit éénmalig project, voor de leden, hebben we uitgevoerd omdat de zonnepanelen in die tijd nog erg kostbaar waren en onze leden een stimulatie naar veduurzaming gunden.

Deze stimulatie kostte de vereniging € 160.000,=