pijl

Deze pagina Eendragt-Zon is onderdeel van de website van windmolen coöperatie De Eendragt

 

Hieronder vallen ook de pagina's

Eendragt duurzaam Energie

Eendragt zon

Eendragt duurzaam Energie

Eendragt duurzaam Energie

Eendragt duurzaam Energie

Eendragt duurzaam Energie

Zonne-energie

Installatie Digiwebsite
Mate van insolatie wereldwijd
Installatie Digiwebsite
 
                                                                                                                      Zonnestraling Kaart van Europa

 

 

 

 

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde.

Getijdenenergie is wel hernieuwbare energie, maar geen vorm van zonne-energie, omdat de getijden op aarde primair worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan.

De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde) beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. De energie bereikt de aarde als licht en warmtestraling, een mengsel van elektromagnetische straling van verschillende golflengten, voor 99% liggend tussen 300 en 3000 nm. (De golflengten van zichtbaar licht vallen tussen 390 en 780 nm)

Lees meer
.